Aktuality

Akútny nedostatok krvi

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR vyzýva všetkých darcov krvi,...

 

  Ak nás chcete finančne podporiť... 

          ...zašlite ľubovolnú čiastku na 

         číslo účtu 4008608529/7500

                ĎAKUJEME!

Poďakovanie...

...spoločnosti MJB Communication, spol. s r.o.

Ďakujeme spoločnosti MJB Communication, spol. s r.o za poskytnutie finančného grantu na nákup...

...spoločnosti GlaxoSmithKline Slovensko

Ďakujeme spoločnosti GlaxoSmithKline Slovensko za poskytnutie finančného grantu vo výške 300€ na...